f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 10/05/2565 422/-/65/196 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+150 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2.150 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2565 ชบ.(eb)8/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ( RMC ) ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ที่ กม.89+235 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี 15/06/2564 ชบ.(eb)26/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 08/04/2564 ชบ.(ข)1/2564/02 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 30 KVA บนทางหลวงหมายเลข 344 07/04/2564 422/-/64/172 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 ซื้อผงดูดซับของเหลวชนิดพิเศษ น้ำหนักเบาไม่เกิดฝุ่น ขนาด 6 กก. 31/03/2564 422/60/64/156 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 03/02/2564 422/35/64/88 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขรถ 44-0242-17-6 11/01/2564 422/งท/30/64/07 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขรถ 21-6600-15-9 11/01/2564 422/งท/30/64/06 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/12/2563 422/60/64/39 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 จ้างเหมาติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) ทางหลวงหมายเลข 349 24/08/2563 422/-/63/434 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/08/2563 422/60/63/392 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 331 07/08/2563 422/-/63/381 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.2+230 - กม.3+867 ปริมาณงาน 30,450 ตร.ม. 20/03/2563 ชบ.(eb)3/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast ในทางหลวงหมายเลข 361 12/12/2562 422/-/63/77 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ