f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) ทางหลวงหมายเลข 349 24/08/2563 422/-/63/434 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/08/2563 422/60/63/392 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
18 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 331 07/08/2563 422/-/63/381 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
19 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.2+230 - กม.3+867 ปริมาณงาน 30,450 ตร.ม. 20/03/2563 ชบ.(eb)3/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
20 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast ในทางหลวงหมายเลข 361 12/12/2562 422/-/63/77 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
21 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 21/11/2562 422/งท/30/63/07 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
22 ซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 28/10/2562 422/60/63/05 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
23 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 331 24/10/2562 422/-/63/04 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
24 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 3245,3284,3340 24/10/2562 422/-/63/03 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
25 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ทางหลวงหมายเลข 331 20/08/2562 422/-/62/456 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
26 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 18800 BTU รีโมทย์ไร้สาย (ประหยัดไฟ เบอร์ 5) ไฟ 220 V. น้ำยา R 32 19/08/2562 422/40/62/451 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
27 ซื้อน้ำมันดีเซล 06/08/2562 422/35/62/378 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/08/2562 422/60/62/369 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
29 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ระหว่าง กม.6+992 - กม.18+735 06/06/2562 422/-/62/294 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
30 จ้างเหมาดูดฝุ่นบนผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 08/07/2562 422/-/62/192 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 30 รายการ