f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) 03/10/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (งานเงินทุน) 01/07/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 27/04/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (งานเงินทุน) 27/04/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 (ประกาศรายไตรมาส) 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 (ประกาศรายไตรมาส) 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 (ประกาศรายไตรมาส) 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 07/07/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 (งานเงินทุน) 07/07/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ