f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่าง เดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 02/01/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ