f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อม รถหมายเลข 20-6213-13-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/-/65/68 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 จ้างจ้างซ่อม หมายเลขรถ 44-0243-17-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/-/65/67 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/30/65/65 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R16 ของเครื่องจักรหมายเลข 44-9300-14-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2565 422/งท/30/65/52 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 ซื้อแบตเตอรี่ 12 V 70 AMP รถหมายเลข 25-6641-99-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2565 422/งท/30/65/46 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+150 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2.150 กม.) โดยวิธีคัดเลือก 23/03/2565 ชบ.42/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+216 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/02/2565 ชบ.43/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน หนองรี - หนองปรือ - คลองเขต ระหว่าง กม.5+500 - กม.62+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/02/2565 ชบ.44/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+150 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2.150 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2565 ชบ.(eb)8/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 จ้างเหมาทำความสะอาดผิวกำแพงกันอันตราย (Barrier) ทางหลวงหมายเลข 344 03/02/2565 422/-/65/108 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.13+200 - กม.14+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( ปริมาณงาน 50 ต้น ) 06/01/2565 ชบ.16/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู ตอน 2 ที่ กม.1+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/01/2565 ชบ.23/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.2+500 - กม.20+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 244 ต้น) 10/01/2565 ชบ.8/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ระหว่าง กม.๔๕+๐๗๐ - กม.๔๗+๓๒๒ , กม.๗๖+๖๐๐ - กม.๗๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ปริมาณงาน ๒,๕๒๐ เมตร ) 10/01/2565 ชบ.12/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู ตอน 1 ระหว่าง กม.4+620 - กม.19+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 212 ต้น) 07/01/2565 ชบ.9/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 110 รายการ