f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.39+250 - กม.40+551 ปริมาณงาน 25,775 ตร.ม. 19/03/2563 ชบ.(eb)6/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
17 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ ระหว่าง กม.46+950 - กม.50+365 ปริมาณงาน 27,765 ตร.ม. 12/03/2563 ชบ.(eb)4/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
18 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง ระหว่าง กม.52+900 - กม.57+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 ชบ.(eb)5/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
19 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู ระหว่าง กม.1+750 - กม.4+012 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 52 ต้น) 03/03/2563 ชบ.(eb)1/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
20 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเขต ตอน 1 ระหว่าง กม.32+900 - กม.36+466 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 118 ต้น) 03/03/2563 ชบ.(eb)2/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
21 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 24/09/2562 422/งท/30/62/71 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
22 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งไฟกะพริบ LED (สีเหลือง) บนทางหลวงหมายเลข 361 28/08/2562 422/-/62/497 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
23 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ระหว่าง กม.6+992 - กม.18+735 27/05/2562 422/-/62/294 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
24 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2562 422/งท/30/62/34 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
25 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 05/02/2562 422/35/62/167 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
26 จ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 18/02/2562 ชบ.(eb)34/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
27 จ้างเหมาทำการปรับแก้ไขจังหวะไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 04/01/2562 422/-/62/128 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
28 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ระหว่าง กม.25+925 - กม.27+864 05/12/2561 ชบ.(eb)33/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 16 ถึง 28 จาก 28 รายการ