f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างผลิตป้ายผ้าใบไวนิล ขนาด 2.40 x 4.80 ม. ประกาศ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 31/05/2566 422/-/66/164 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 ซื้อยาง 215/70 R-15 ยางเรเดียล(Tire radial) 29/05/2566 422/งท/30/66/22 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 ซื้อยาง 750-16-12 PLY ยางนอก-ยางใน-ยางรอง 29/05/2566 422/งท/30/66/21 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 ซื้อยาง 205 70 R-15/8 PR ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางในพร้อมจุ๊บเลส 29/05/2566 422/งท/30/66/20 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 ซื้อยาง Tire-215 70 R-15 ยางเรเดียล(Tire radial) 29/05/2566 422/งท/30/66/19 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 30/05/2566 422/40/66/163 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/05/2566 422/45/66/160 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 24/05/2566 422/40/66/159 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/05/2566 422/60/66/158 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24/05/2566 422/40/66/157 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ 24/05/2566 422/90/66/156 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 22/05/2566 422/35/66/155 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/05/2566 422/45/66/154 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 และทางหลวงหมายเลข 3702 22/05/2566 422/-/66/153 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมฝาพักบ่อตะแกรงเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 361 18/05/2566 422/-/66/152 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,840 รายการ