f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อรองเท้าบู๊ทสีดำ จำนวน 5 รายการ 02/06/2563 422/60/63/304 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02/06/2563 422/60/63/303 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 315 28/05/2563 422/-/63/301 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 ซื้อหลัก ขทล. ขนาด 7.5 x 15 x 135 ซม. 28/05/2563 422/60/63/300 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 28/05/2563 422/60/63/299 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 27/05/2563 422/70/63/297 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 27/05/2563 422/60/63/295 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/05/2563 422/60/63/294 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 ซื้อหลัก ขทล. ขนาด 9 x 15 x 135 ซม. 26/05/2563 422/60/63/293 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/05/2563 422/60/63/290 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 25/05/2563 422/40/63/289 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ CANNON PIXMA LX 6770 เพื่อใช้กับเครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-12436-62 25/05/2563 422/40/63/288 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 15 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 349 โดยใช้อุปกรณ์บางส่วนจากหมวดฯบ้านบึง 22/05/2563 422/-/63/287 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 422/60/63/286 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22/05/2563 422/60/63/285 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 697 รายการ