f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอำนวยความปลอดภัย จำนวน 3 รายการ 13/06/2567 422/60/67/274 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/06/2567 422/60/67/273 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุอำนวยความปลอดภัย จำนวน 3 รายการ 13/06/2567 422/60/67/272 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 ซื้อน้ำมันดีเซล 13/06/2567 422/35/67/271 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มขนาด 0.50 x 1.00 ม. สูง 0.80 ม. มอก.816-2556 11/06/2567 422/60/67/270 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 จ้างติดตั้งเสาล้มลุก (Flexible Post) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 361 และบนทางหลวงหมายเลข 34 12/06/2567 422/-/67/269 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 10 นิ้ว - 15 นิ้ว 11/06/2567 422/60/67/268 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ ,ป้ายหัวเกาะพร้อมอุปกรณ์ และป้ายจุดกลับรถพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 349 10/06/2567 422/-/67/267 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 10/06/2567 422/60/67/266 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ และป้ายหลักกิโลเมตรย่อยพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 344 06/06/2567 422/-/67/264 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 06/06/2567 422/60/67/263 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/06/2567 422/60/67/261 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 331 05/06/2567 422/-/67/260 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 05/06/2567 422/60/67/259 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 04/06/2567 422/45/67/258 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,237 รายการ