f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย โดยใช้วัสดุเก่าบางส่วนจากทางแขวงฯ บนทางหลวงหมายเลข 361 01/07/2565 422/-/65/249 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป (PREMIX) ขนาดจุ 20 กก. มอก. 371-2530 จำนวน 1,200 ถุง 19/09/2565 422/60/65/308 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร 15/09/2565 422/35/65/307 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 จ้างซ่อม รถหมายเลข 20-6213-13-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2565 422/งท/-/65/68 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 จ้างจ้างซ่อม หมายเลขรถ 44-0243-17-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2565 422/งท/-/65/67 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/30/65/65 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 14/09/2565 422/50/65/306 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 จ้างจ้างซ่อม หมายเลขรถ 25-6641-99-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/-/65/66 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 ซื้ออะไหล่ หมายเลขรถ 44-0242-17-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/30/65/62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 ซื้ออะไหล่ หมายเลขรถ 44-0244-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/30/65/61 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 12/09/2565 422/40/65/305 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 ( ขนาด 80 แกรม 500 แผ่น ) จำนวน 400 รีม 12/09/2565 422/40/65/304 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 09/09/2565 422/40/65/301 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 09/09/2565 422/40/65/300 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 ซื้ออะไหล่ หมายเลขรถ 46-6527-06-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 422/งท/30/65/60 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,655 รายการ