f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 ชบ.1(ข)/2563/02 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 ชบ.1(ข)/2563/03 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.2+150 - กม.10+398 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( จำนวน 178 ต้น ) 13/04/2563 ชบ.(eb)21/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเขต ตอน 2 ระหว่าง กม.38+550 - กม.41+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ชบ.(eb)20/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.6+900 - กม.7+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 ชบ.(eb)18/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.29+946 - กม.30+506 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 ชบ.(eb)19/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองปรือ - เนินโมก ระหว่าง กม.69+700 - กม.70+800 ปริมาณงาณ 1 แห่ง 30/03/2563 ชบ.(eb)17/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง ระหว่าง กม.53+520 - กม.57+095 ปริมาณงาน 42,980 ตร.ม. 30/03/2563 ชบ.(eb)16/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองชาก - เนินโมก ระหว่าง กม.2+230 - กม.3+758 ปริมาณงาน 28,880 ตร.ม. 30/03/2563 ชบ.(eb)15/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม0300 ตอน หนองไม้แดง - ชลบุรี ระหว่าง กม.89+760 - กม.91+728 ปริมาณงาน 28,945 ตร.ม. 30/03/2563 ชบ.(eb)14/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.2+230 - กม.3+867 ปริมาณงาน 30,450 ตร.ม. 27/03/2563 ชบ.(eb)11/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3127 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+400 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ชบ.(eb)13/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองปรือ - เนินโมก ตอน 3 ระหว่าง กม.71+500 - กม.74+836 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ชบ.(eb)12/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.25+163 - กม.25+781 ปริมาณงาน 13,292 ตร.ม. 26/03/2563 ชบ.(eb)9/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ระหว่าง กม.7+010 - กม.9+835 ปริมาณงาน 31,075 ตร.ม. 25/03/2563 ชบ.(eb)7/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ