f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0401 ตอน เขาดิน - ดอนหัวฬ่อ ที่ กม.53+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2566 ชบ.1/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ระหว่าง กม.1+900 - กม.14+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 150 ต้น) 05/01/2566 ชบ.13/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี - หนองปรือ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.32+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 453 EACH) 05/01/2566 ชบ.15/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.80+650 - กม.91+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 175 ต้น) 05/01/2566 ชบ.14/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+940 - กม.29+865 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 118 ต้น) 07/01/2566 ชบ.17/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 349 ตอนควบคุม 0100 ตอน พนัสนิคม - หนองชาก ระหว่าง กม.11+600 - กม.15+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 82 ต้น) 10/01/2566 ชบ.18/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู ระหว่าง กม.9+735 - กม.12+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) 05/01/2566 ชบ.12/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเขต ระหว่าง กม.41+000 - กม.43+012 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,056 เมตร) 11/01/2566 ชบ.19/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองปรือ - เนินโมก ระหว่าง กม.69+724 - กม.70+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,512 เมตร) 07/01/2566 ชบ.16/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ระหว่าง กม.1+860 - กม.3+300, กม.5+270 - กม.6+900, กม.8+300 - กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,470 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2565 ชบ.6/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ระหว่าง กม.12+540 - กม.16+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,105 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2566 ชบ.20/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ระหว่าง กม.87+560 - กม.88+883 ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,879 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2565 ชบ.10/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+800 - กม.8+005 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,600 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/12/2565 ชบ.5/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.7+493 - กม.9+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,609 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2565 ชบ.8/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง ระหว่าง กม.57+095 - กม.58+195 LT, FLT ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,022 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2565 ชบ.9/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ