f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+150 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2.150 กม.) โดยวิธีคัดเลือก 23/04/2565 ชบ.42/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+216 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2565 ชบ.43/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน หนองรี - หนองปรือ - คลองเขต ระหว่าง กม.5+500 - กม.62+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2565 ชบ.44/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน เขาดิน - ดอนหัวฬ่อ ระหว่าง กม.55+300 - กม.60+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2565 ชบ.7/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ระหว่าง กม.79+910 - กม.80+370 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2565 ชบ.6/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2565 ชบ.5/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 80+370 - กม.81+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2565 ชบ.4/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.4+400 - กม.5+550 ปริมาณงงาน 1 แห่ง 01/02/2565 ชบ.3/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.18+015 - กม.19+125, กม.19+690 - กม.20+000 ปริมาณงาน 26,480 ตร.ม. 01/02/2565 ชบ.2/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 ระหว่าง กม. 96+182 - กม.103+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2565 ชบ.1/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.13+200 - กม.14+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( ปริมาณงาน 50 ต้น ) 10/02/2565 ชบ.16/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู ตอน 2 ที่ กม.1+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/02/2565 ชบ.23/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.2+500 - กม.20+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 244 ต้น) 08/02/2565 ชบ.8/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ระหว่าง กม.๔๕+๐๗๐ - กม.๔๗+๓๒๒ , กม.๗๖+๖๐๐ - กม.๗๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ปริมาณงาน ๒,๕๒๐ เมตร ) 09/02/2565 ชบ.12/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+400 - กม.12+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 73 ต้น) 10/02/2565 ชบ.22/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 46 รายการ