f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.2 + 150 - กม.10 + 398 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.0+300 - กม.6+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเขต ตอน 2 ระหว่าง กม.38+550 - กม.41+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านสวน - หนองรี ตอน 2 ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.25+163 - กม.41+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+350 - กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.29+946 - กม.30+506 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.6+900 - กม.7+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.29+946 - กม.30+506 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.6+900 - กม.7+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 31 รายการ