f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/05/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0401 ตอน เขาดิน - ดอนหัวฬ่อ ที่ กม.53+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี - หนองปรือ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.32+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 453 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเขต ระหว่าง กม.41+000 - กม.43+012 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,056 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ระหว่าง กม.1+900 - กม.14+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 150 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.80+650 - กม.91+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 175 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองปรือ - เนินโมก ระหว่าง กม.69+724 - กม.70+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,512 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู ระหว่าง กม.9+735 - กม.12+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+940 - กม.29+865 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 118 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 349 ตอนควบคุม 0100 ตอน พนัสนิคม - หนองชาก ระหว่าง กม.11+600 - กม.15+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 82 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.7+493 - กม.9+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,540 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 137 รายการ