f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อรองเท้าบู๊ทสีดำ จำนวน 5 รายการ 02/06/2563 5,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02/06/2563 100,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 315 28/05/2563 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อหลัก ขทล. ขนาด 7.5 x 15 x 135 ซม. 28/05/2563 55,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 28/05/2563 22,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 27/05/2563 91,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 27/05/2563 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/05/2563 100,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อหลัก ขทล. ขนาด 9 x 15 x 135 ซม. 26/05/2563 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/05/2563 60,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 25/05/2563 8,446.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ CANNON PIXMA LX 6770 เพื่อใช้กับเครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-12436-62 25/05/2563 6,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 15 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 349 โดยใช้อุปกรณ์บางส่วนจากหมวดฯบ้านบึง 22/05/2563 451,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 23,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22/05/2563 88,336.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 706 รายการ