f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย โดยใช้วัสดุเก่าบางส่วนจากทางแขวงฯ บนทางหลวงหมายเลข 361 01/07/2565 111,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป (PREMIX) ขนาดจุ 20 กก. มอก. 371-2530 จำนวน 1,200 ถุง 19/09/2565 174,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร 15/09/2565 139,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างซ่อม รถหมายเลข 20-6213-13-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2565 13,535.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างจ้างซ่อม หมายเลขรถ 44-0243-17-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2565 5,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 10,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 14/09/2565 13,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างซ่อม รถหมายเลข 20-6213-13-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 13,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างจ้างซ่อม หมายเลขรถ 44-0243-17-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 5,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างจ้างซ่อม หมายเลขรถ 25-6641-99-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 10,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้ออะไหล่ หมายเลขรถ 44-0242-17-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้ออะไหล่ หมายเลขรถ 44-0244-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 25,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 12/09/2565 22,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 ( ขนาด 80 แกรม 500 แผ่น ) จำนวน 400 รีม 12/09/2565 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,704 รายการ