f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุอำนวยความปลอดภัย จำนวน 3 รายการ 13/06/2567 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/06/2567 100,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุอำนวยความปลอดภัย จำนวน 3 รายการ 13/06/2567 106,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล 13/06/2567 230,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มขนาด 0.50 x 1.00 ม. สูง 0.80 ม. มอก.816-2556 11/06/2567 111,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างติดตั้งเสาล้มลุก (Flexible Post) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 361 และบนทางหลวงหมายเลข 34 12/06/2567 315,536.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 10 นิ้ว - 15 นิ้ว 11/06/2567 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ ,ป้ายหัวเกาะพร้อมอุปกรณ์ และป้ายจุดกลับรถพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 349 10/06/2567 73,055.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 10/06/2567 104,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ และป้ายหลักกิโลเมตรย่อยพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 344 06/06/2567 40,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 06/06/2567 55,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/06/2567 38,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 331 05/06/2567 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 05/06/2567 104,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 04/06/2567 108,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,292 รายการ