f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างผลิตป้ายผ้าใบไวนิล ขนาด 2.40 x 4.80 ม. ประกาศ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 31/05/2566 5,068.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อยาง 215/70 R-15 ยางเรเดียล(Tire radial) 29/05/2566 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อยาง 750-16-12 PLY ยางนอก-ยางใน-ยางรอง 29/05/2566 8,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อยาง 205 70 R-15/8 PR ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางในพร้อมจุ๊บเลส 29/05/2566 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อยาง Tire-215 70 R-15 ยางเรเดียล(Tire radial) 29/05/2566 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 30/05/2566 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/05/2566 62,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 24/05/2566 32,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/05/2566 85,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24/05/2566 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ 24/05/2566 204,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 22/05/2566 223,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/05/2566 234,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 และทางหลวงหมายเลข 3702 22/05/2566 469,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมฝาพักบ่อตะแกรงเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 361 18/05/2566 80,661.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,891 รายการ